Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR.272.12.2013 "zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem"

Słupca: zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
Numer ogłoszenia: 482412 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

. . .

Kompletny tekst ogłoszenia w załączeniu poniżej.