Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zapytanie ofertowe na założenie baz danych GESUT dla 7 obrębów gminy Strzałkowo - WG.6641.3.2020Modyfikacja dokumentu2020-07-06 11:35:46Piotr Mańkowski
Sprawozdanie Finansowe Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie za rok 2019Modyfikacja dokumentu2020-07-04 13:11:09Wojciech Kujawa
Sprawozdanie Finansowe Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie za rok 2019Modyfikacja dokumentu2020-07-04 13:03:26Wojciech Kujawa
Sprawozdanie Finansowe Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie za rok 2019Utworzenie dokumentu2020-07-04 12:59:21Wojciech Kujawa
przetarg nieograniczony BZP.272.4.2020 "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda–Kochowo"Modyfikacja dokumentu2020-07-03 16:33:34Piotr Mańkowski
przetarg nieograniczony BZP.272.4.2020 "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda–Kochowo"Modyfikacja dokumentu2020-07-03 16:28:27Piotr Mańkowski
przetarg nieograniczony BZP.272.8.2020 "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3040P NA ODCINKU SIERAKOWO - STRZAŁKOWO"Modyfikacja dokumentu2020-07-03 14:59:15Piotr Mańkowski
UCHWAŁA NR 164/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym Powiatu Słupeckiego zakupionegoModyfikacja dokumentu2020-07-03 14:09:48Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 164/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym Powiatu Słupeckiego zakupionegoUtworzenie dokumentu2020-07-03 14:07:29Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 163/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie ZP nr BZP.2Utworzenie dokumentu2020-07-03 14:04:26Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 162/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznUtworzenie dokumentu2020-07-03 14:02:27Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 161/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020Modyfikacja dokumentu2020-07-03 13:59:38Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 161/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020Utworzenie dokumentu2020-07-03 13:58:57Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 160/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez SP ZOZ w najem lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku Przychodni ZdroUtworzenie dokumentu2020-07-03 13:57:16Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR 159/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość położoną w m. Strzałkowo, stanowiącUtworzenie dokumentu2020-07-03 13:54:26Paulina Majchrowicz
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości StrzałkowoModyfikacja dokumentu2020-07-03 12:18:44Wojciech Kujawa
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości StrzałkowoUtworzenie dokumentu2020-07-03 12:18:35Wojciech Kujawa
UCHWAŁA NR XXIII/154/2020 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019Utworzenie dokumentu2020-07-03 08:07:15Joanna Rasała
UCHWAŁA NR XXIII/153/2020 RPS z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2019Utworzenie dokumentu2020-07-03 08:05:51Joanna Rasała
UCHWAŁA NR XXIII/159/2020 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020Utworzenie dokumentu2020-07-03 08:01:11Joanna Rasała