Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR XLII/283/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”