Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR XL/264/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod tytułem. pt.: „I Ty możesz więcej – weź los w swoje