Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR XL/263/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Słupeckim na l