Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR XL/261/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014