Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2021 –2035

XXXVIII/225/2021