Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

UCHWAŁA NR XXXV/215/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2021 –2035

XXXV/215/2021