Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

CHWAŁA NR XXXIII/210/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2021 –2035

XXXIII/210/2021