Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

UCHWAŁA NR XXXI/200/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021– 2035

 XXXI/200/2021