Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała SO-0957/34/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na lata 20

SO-0957/34/6/Ko/2018