Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Absolutorium

Uchwała Nr XLIV/250/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25.05.2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr XLIV/250/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25.05.2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017