Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0953/44/6/Ko/2016 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2016 roku