Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO.-0953/8/6/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2013 roku wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz