Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania budżetowe

Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych samorządowych osó