Biuro Obsługi Klienta

Deklaracje dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oikladek.pl oraz bip.oikladek.pl zgodnie          z poniższymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności cyfrowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych                          i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r.                    o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami.

 

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano                       z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, 

(http://checkers.eiii.eu/)

 

Oświadczenie w sprawie dostępności strony oikladek.pl 

Z przeprowadzonego testu European Internet Inclusion Initiativeo wynika, że strona internetowa oikladek.pl spełnia wymagania w 80,10 %.

Status strony pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla niektórych elementów.
 2. Brak zdefiniowanych niektórych tytułów, opisów nagłówków i etykiet.
 3. Brak pojedynczego przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza.
 4. Brak pojedynczego identyfikatora elementu.
 5. Brak pojedynczej nazwy dla linku z obrazka.
 6. Brak pojedynczego atrybutu do identyfikacji kontrolek
 7. Brak paska pozwalającego na zmianę kontrastu i wielkości czcionki

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony oikladek.pl 12.01.2019 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Janicka,                tel. 63 2763 948, e-mail: ośrodek@oikladek.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Oświadczenie w sprawie dostępności strony bip.oikladek.pl 

Z przeprowadzonego testu European Internet Inclusion Initiativeo wynika, że strona internetowa bip.oikladek.pl spełnia wymagania w 91,49 %.

Status strony pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla niektórych elementów.
 2. Brak zdefiniowanych niektórych tytułów, opisów nagłówków i etykiet.
 3. Brak pojedynczego przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza.
 4. Brak pojedynczego identyfikatora elementu.
 5. Brak pojedynczego atrybutu do identyfikacji kontrolek

 

 

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony bip.oikladek.pl 10.03.2020r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Janicka,              tel. 63 2763 948, e-mail: ośrodek@oikladek.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

Budynek, w którym mieści się Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży                             z Interwencją Kryzysową w Lądku, przy ul. Niskiej 2, posiada alternatywne wejście dla z osób z niepełnosprawnością ruchową od strony boiska, konieczne jest jednak telefoniczne przywołanie pracownika placówki. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci              i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby zamontować dzwonek z przodu budynku oraz przy wejściu alternatywnym w celu przywoływani pracownika placówki. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dołożymy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej Starostwo Powiatowe w Słupcy

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiat Słupecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiat-slupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.powiat-slupca.pl spełnia wymagania w 91.56 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.powiat-slupca.pl 22.07.2004 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Dorota Winter tel.63 275 86 72 email: powiat@powiat-slupca.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Powiat Słupecki dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Budynek Główny, przy ul. Poznańskiej 20, w którym siedzibę ma Starosto Powiatowe posiada alternatywne wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ul. Poznańskiej 18 (Wydział Komunikacji) posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wszystkie wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej 16 posiadają dzwonki przywołujące pracownika urzędu.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych Domu Dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" w Kosewie

 

Deklaracja bip.szansakosewo.pdf

Deklaracja szansakosewo.pdf

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zseslupca.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Zespole Szkół Ekonomicznych przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.zseslupca.eu spełnia wymagania w 95.09 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest w większości zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak części opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Strona aktualizowana na bieżąco.
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 3. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Budynek główny, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22, w którym siedzibę ma Zespół Szkół Ekonomicznych im.  Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy nie posiada alternatywnego wejścia przystosowanego do osób niepełnosprawnych. Wejście do szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest od strony boiska szkolnego „Orlik”. Wewnątrz budynku poczynając od parteru, a kończąc na II piętrze znajdują się podjazdy przyschodowe dla wózków inwalidzkich – mocowane do ściany, wyposażone w siłowniki.

Wejście główne do budynku szkoły posiada dzwonek przywołujący pracownika obsługi, a także zewnętrzną skrzynkę na korespondencję.

Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe. Strona posiada pełne właściwości dla stron responsywnych.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Specjalnego Ośrodeka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej soswslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa soswslupca.pl spełnia wymagania w 90,96 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa nie jest zgodna w pełni z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 5. Brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionek.

Informacje dodatkowe.

 1. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Iwona Chojnacka,                tel.63 275 20 18 email: iwona.chojnacka@soswslupca.pl
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 4. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

 

Dostępność architektoniczna obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

Budynek główny, przy ul. Wojska Polskiego 13, w którym siedzibę ma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy posiada alternatywne dwa wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy przy każdym wejściu dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
Ponadto wewnątrz budynku na I kondygnacji (parter) -  przy obydwu wejściach – znajdują się windy dla osób niepełnosprawnych (platforma dla niepełnosprawnych prowadząca do ostatniej kondygnacji – III piętra i winda dla niepełnosprawnych w dobudowanej części szkoły prowadząca do I piętra).

Przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy wydzielone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej loslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa loslupca.pl spełnia wymagania w 94.11 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony slupca.pl 25.02.2014 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Władysław Radliński tel.63 275 10 93 email: loslupca@o2.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Liceum Ogólnokształcące w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

 

Dostępność architektoniczna obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

Budynek Główny,  przy pl. Szkolnym 1,  w którym siedzibę ma Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego nie posiada alternatywnego wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym jest dzwonek przywołującego pracownika szkoły. Na parterze szkoły przygotowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Budynek sali gimnastycznej liceum nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych , JAWS
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pcprslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa pcprslupcaslupca.pl spełnia wymagania w 96,92 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak niektórych tekstów alternatywnych dla zdjęć.
 2. Brak pojedynczych nazw linków do obrazków.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony pcprslupcaslupca.pl  01-04-2009 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Kowalska tel.63 213 22 44 email: sekretariat@pcprslupca.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, na III piętrze.  Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd a na parterze winda umożliwiająca dotarcie na III piętro, gdzie znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności zapewniamy również możliwość spotkania z klientem na parterze.
Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis posiada funkcje zarówno zmiany rozmiaru czcionki, jak również szeroko rozumianej kolorystyki oraz wyszczególnienia hiperłączy.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

 

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (dalej również DPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpsstrzalkowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpsskubarczewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.10.

Strona internetowa jest zgodna w 89,58% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dokonano za pomocą narzędzia dostępnego http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Laskowski, adres poczty elektronicznej iod@daneosobowe.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 776 801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, Skubarczewo 4, 62-436 Orchowo

Budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie przystosowany jest do osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Toalety przystosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Deklaracja dostępności pzd.slupca.pl POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH

Deklaracja dostępności http://pzd.slupca.pl/

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pzd.slupca.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • - dokumenty PDF w formie skanów
 • -brak możliwości powiększania czcionki
 • - brak możliwości zmiany kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: KAMILA KRUKOWSKA.
 • E-mail: k.krukowska@pzd.slupca.pl
 • Telefon: 63 277 1149

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W SŁUPCY
 • Adres: SŁOMCZYCE 22
  62-420 STRZAŁKOWO
 • E-mail: sekretariat@pzd.slupca.pl
 • Telefon: 63 277 11 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Powiatowy Zarząd Dróg w Słomczycach 22 62-420 Strzałkowo

Do budynku prowadzi główne wejście od bramy wjazdowej na plac oraz drugie wejście z placu dostępne dla pracowników PZD. Do wejścia głównego prowadzi komunikacja wewnętrzna  piesza przy której  znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych bez barier zabezpieczających i która w najwyższym wzniesieniu wynosi 11,5 cm. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest parterowy. Osoba niepełnosprawna może uzyskać wszystkie informacje w sekretariacie - pok nr 1. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Urzędu w Słupcy: slupca.praca.gov.pl oraz bip.pup-slupca.pl.

Data publikacji strony internetowej slupca.praca.gov.pl: 2014-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji Wortalu PSZ: 2020-09-11
Data publikacji bip.pup-slupca.pl: 2006-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów,
 • część z opublikowanych zdjęć, grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Blejwas, admin@pup-slupca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (63) 275 14 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy mieści się w budynku Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy na II piętrze (budynek administracyjno – biurowy). Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Piastów 2. Na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się chodnik z kostki brukowej oraz wolna przestrzeń (plac) utwardzony z kostki brukowej. Przed wejściem i w wejściu do budynku brak przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Do Urzędu można dostać się schodami lub windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zaopatrzony jest w schody z poręczami bez oznaczeń kontrastowych, windę oraz szerokie korytarze. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w Urzędzie. W budynku jest toaleta, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tablice informacyjne oraz oznaczenia pokoi wykonane są drukiem powiększonym i kontrastowym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Wszelkiej pomocy osobą niedowidzącym i słabowidzącym udziela pracownik informacji znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez:

 • stawiennictwo osobiste w siedzibie Urzędu przy ul. Piastów 2 w Słupcy,
 • kontakt telefoniczny pod numerem (63) 275 14 44 lub 882 360 328,
 • faksem na numer (63) 275 14 44,
 • pocztą elektroniczną na adres admin@pup-slupca.pl
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PUPSlupca/SkrytkaESP,
 • listownie na adres: ul. Piastów 2, 62-400 Słupca.

Deklaracja dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Powiatowego Urzędu w Słupcy: slupca.praca.gov.pl oraz bip.pup-slupca.pl.

Data publikacji strony internetowej slupca.praca.gov.pl: 2014-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji Wortalu PSZ: 2020-09-11
Data publikacji bip.pup-slupca.pl: 2006-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część dokumentów PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów,
 • część z opublikowanych zdjęć, grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Blejwas, admin@pup-slupca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (63) 275 14 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy mieści się w budynku Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy na II piętrze (budynek administracyjno – biurowy). Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Piastów 2. Na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się chodnik z kostki brukowej oraz wolna przestrzeń (plac) utwardzony z kostki brukowej. Przed wejściem i w wejściu do budynku brak przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Do Urzędu można dostać się schodami lub windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zaopatrzony jest w schody z poręczami bez oznaczeń kontrastowych, windę oraz szerokie korytarze. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w Urzędzie. W budynku jest toaleta, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tablice informacyjne oraz oznaczenia pokoi wykonane są drukiem powiększonym i kontrastowym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Wszelkiej pomocy osobą niedowidzącym i słabowidzącym udziela pracownik informacji znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu na ul. Piastów oraz ul. Bielawskiej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez:

 • stawiennictwo osobiste w siedzibie Urzędu przy ul. Piastów 2 w Słupcy,
 • kontakt telefoniczny pod numerem (63) 275 14 44 lub 882 360 328,
 • faksem na numer (63) 275 14 44,
 • pocztą elektroniczną na adres admin@pup-slupca.pl
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PUPSlupca/SkrytkaESP,
 • listownie na adres: ul. Piastów 2, 62-400 Słupca.

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Deklaracja dostępności dpsstrzalkowo.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (dalej również DPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpsstrzalkowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do serwisu internetowego dpsstrzalkowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.12.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.10.

Strona internetowa jest zgodna w 89,40% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dokonano za pomocą narzędzia dostępnego http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Laskowski, adres poczty elektronicznej iod@daneosobowe.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 776 801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo

Wszystkie budynki siedziby Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie przystosowane są do osób niepełnosprawnych. W głównym budynku wielokondygnacyjnym znajduje się winda. Toalety przystosowane są
do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności Strona internetowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak etykiet opisowych.
 • Brak kontrolki łączy formularzy HTML
 • Brak przycisków określających przeznaczenie kontrolki formularzy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Filipowska.
 • E-mail: slupcamos@wp.pl
 • Telefon: 632753373

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy
 • Adres: ul. Powstańców Wlkp. 22b
 • E-mail: slupcamos@wp.pl
 • Telefon: 632753373

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego znajduje się w Słupcy przy ul. Powstańców Wlkp. 22b.

Przed parterowym budynkiem znajduje się parking na 5 miejsc, z którego mogą korzystać interesanci. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ulicy przy której znajduje się siedziba MOS-u znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. 

Wejście do budynku posiada podjazd o szerokości 125 cm, przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach. Biuro Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest oznakowane, znajduje się po lewej stronie chodnika.

Dojazd do wszystkich boisk, do szatni oraz biur nie ma przeszkód architektonicznych. 

W szatniach znajdują się toalety, umywalki oraz prysznice przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Linki, także prowadzące do stron zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym sam oknie.

Dzięki odpowiedniemu kontrastowi tekstu do tła, zamieszczane materiały są czytelne dla osób słabowidzących.

Wszelkie materiały i treści zamieszczane są w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Istnieje możliwość otwarcia strony na ekranach urządzeń mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy dołoży wszelkich starań aby dostępność i użyteczność strony internetowej osiągnęła poziom WCAG 2.0

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej e-bip.org.pl/ckziustrzalkowo/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), e-bip.org.pl/ckziustrzalkowo/ z którego wynika, że strona internetowa  spełnia wymagania w 88,97%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Nie ma etykiety dla kontrolki formularza, która mogłaby zidentyfikować jej przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku.
 2. Brak przycisku przesyłania.
 3. Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, której można by użyć do określenia jego przeznaczenia.
 4. Do przycisku nie jest przypisany tekst, którego można użyć jako nazwy.
 5. Pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony e-bip.org.pl/ckziustrzalkowo/  24.08.2015 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Katarzyna Świątek tel. 63 275 60 08
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

 

Dostępność architektoniczna obiektów CKZiU w Strzałkowie

Budynek główny, przy ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo, w którym siedzibę ma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego posiada alternatywne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoba zamieszczające teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

 

Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zszslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 

 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego                    oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ),      

 z którego wynika, że strona internetowa zszslupca.pl spełnia wymagania w 85,44 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla niektórych elementów.
 2. Brak pojedynczych opisów nagłówków oraz identyfikatorów elementów
 3. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak pojedynczych kontrolek i łączy formularzy html
 5. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 6. Brak paska pozwalającego na zmianę kontrastu i wielkości czcionki

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony zszslupca.pl 13.02.2017 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Pan Szymon Nowicki              (63) 275-14-26, zszslupca@interia.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność                   i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów Zespołu Szkół Zawodowych                                         im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego, przy ul. Kopernika 11A jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd od strony boiska szkolnego)                      oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (parter).

 

 

 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać                     się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę                    nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone                      na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób,                                 które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Deklaracja dostępności serwisu poradniapp-slupca.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://poradniapp-slupca.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://poradniapp-slupca.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2005

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, np.: Ctrl+ (powiększenie czcionki), Ctrl – (pomniejszenie czcionki) Ctrl A (zaznacz wszystko).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Witold Michalak, adres poczty elektronicznej informatyk@poradniapp-slupca.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy, ul Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, piętro III.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy wynajmuje pomieszczenia w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy na III piętrze.

Do budynku prowadzą drzwi wejściowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Słupcy. Po wejściu na klatkę schodową należy udać się do platformy dla osób niepełnosprawnych (drzwi zamykane są i otwierane automatycznie) znajdującej się przy schodach prowadzących do Poradni i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się na również na III piętrze, obok siedziby Poradni.

Do budynku i do sekretariatu Poradni w Słupcy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyłącznie dla interesantów Poradni oraz PCPR) znajduje się na korytarzu, na piętrze III.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.