Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.OR.272.5.9.2019

 

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia dot. postępowania przetargowego OR.272.5.9.2019 "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) - Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin"