Przetargi nieograniczone

informacje z otwarcia ofert OR.272.5.9.2019

 

 

 

informacje z otwarcia ofert dot. postępowania OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-uiytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) - Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin