Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. R

 

 

 

SIWZ dot. postępowaniaprzetargowego OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ powierzenie danych

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załacznik nr 7 do SIWZ

załącznik nr 8 do SIWZ