Przetargi nieograniczone

ogłoszenie zamówieniu OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

 

 

 

 

ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin