Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowe

 

 

 

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.8.2019 "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin"