Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie / kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Ro

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie / kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) - Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin