Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. OR.272.5.4.2019

 

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego OR.272.5.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161 P Powidz  – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego