Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ PR.272.8.2019

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania przetargowego  PR.272.8.2019 "Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych"