Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.7.2019

 

 

 

wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.7.2019 Dostawa diatermii  oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy