Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.6.2019 z 20.11.2019 r.

 

 

wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.6.2019 Dostawa trzech aparatów do znieczulenia w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy