Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania OR.272.5.7.2019 "Dostawa diatermii oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami w celu doposażenia bloku operacyjnego Sa

 

 

ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.7.2019 Dostawa diatermii  oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy