Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. postępowania OR.272.5.4.2019 "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161 P Powidz – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem nadzoru

 

SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.4.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161 P Powidz  – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 (powierzenie danych) do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ