Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.5.4.2019 "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161 P Powidz – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem na

 

 

ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.4.2019 "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161 P Powidz  – granica powiatu (Witkowo) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"