Przetargi nieograniczone

informacja o wyjaśnieniach SIWZ OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

 

 

Słupca, dn. 27.07.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

                                                                                

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIEŃ SIWZ

 

W związku z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 20135 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że udzielił w ustawowym terminie odpowiedzi na wszystkie zapytania wykonawców, które wpłynęły w przewidzianym terminie.    

Odpowiedzi zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: 
- w dniu 25 lipca 2017 r. 2 pakiety wyjaśnień,
- w dniu 26 lipca 2017 r. 2 pakiety wyjaśnień,
- w dniu 27 lipca 2017 r. 2 pakiety wyjaśnień.

Opublikowane wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczą wszystkich Wykonawców i dla wszystkich Wykonawców są wiążące.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

Informacja o wyjaśnieniach SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.