Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie (nr 5 ) treści SIWZ OR.272.6.2017 : "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

 

Słupca, dn. 27.07.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                      

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (nr 5)

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań, które do niego wpłynęły wraz z odpowiedziami jakich udzielił.  

 

Dwuczaszowa lampa operacyjna

Pyt. 1

Czy Zamawiający oczekuje dostawy lampy, w której obie czasze posiadają od spodu transparentną osłonę wykonaną ze szkła bezpiecznego ?

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 2

Czy Zamawiający oczekuje dostawy lampy, w której obie czasze posiadają powłokę antybakteryjną, wpływającą znacząco na zwiększenie się higieniczności samego urządzenia co przekłada się również na bezpieczeństwo samego pacjenta ?

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 3 Poz. 12

Czy Zamawiający oczekuje aby regulacja temperatury dla czaszy głównej realizowana była w min. 5 krokach w przedziałach - 3500-4000-4500-5000-5500K ?

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 4

Czy Zamawiający oczekuje aby lampa satelitarna również posiadała możliwość regulacji barwowej ?

Umożliwi to automatyczną synchronizację regulacji temperatury barwowej w obu kopułach
co znacznie uprości obsługę lampy oraz umożliwi sterowanie tym parametrem z obu paneli sterujących - przy czaszy głównej oraz przy czaszy satelitarnej.

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 5

Czy Zamawiający oczekuje dostawy lampy, w której przyrost temperatury dla obu kopuł na wysokości głowy operatora jest mniejszy niż  1 ° C ?

Znacznie poprawi to komfort pracy operatora, a także korzystnie wpłynie na redukcję zaburzeń
w nawiewie laminarnym spowodowanych nadmiernym przyrostem temperatury.

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 6

Czy Zamawiający oczekuje dostawy lampy z kopułami w kształcie wieloboku ?

Kształt ten również redukuje zaburzenia w nawiewie laminarnym, a także umożliwia połączenie obu czasz w całość, która w znaczący sposób zwiększy homogeniczność pola bezcieniowego.

Odp. Zamawiający wymaga lampy według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 7 Poz. 19 i 20

Czy Zamawiający wprowadzi punktację parametru pobór mocy lampy w następujący sposób:

Pobór mocy lampy (obie kopuły) do 120 W - 10 pkt

Pobór mocy lampy (obie kopuły) pow. 120 W - 0 pkt ?

Odp. Zgodnie z siwz

 

Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy o dł. 1600 mm, poziomy

Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy dla jednego stanowiska o parametrach podanych w tabeli poniżej:

1.                

Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.

2.                

Panel 1-stanowiskowy o długości min. 160 cm.

3.                

Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm

4.                

Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC

- zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.

5.                

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi
i kantów.

6.                

Konstrukcja profili z aluminium o grubości ścianki 3 mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych

7.                

Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:

- oświetlenie nocne w górnej części panelu

- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.

8.                

Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.

9.                

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony
w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane
z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.

-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz

-  1 x gniazdo ekwipotencjalne

-  1 x wolne teletechniczne.

- 1 x wolne - pod instalację przyzywową

10.             

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN do wyboru na etapie dostawy). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.

-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   - 1 szt.

-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 1 szt.

- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR - 1 szt.

11.             

Estetyczne osłony boczne tworzywowe.

12.             

Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.

13.             

Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora -
w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu

 

Odp. Zamawiający wymaga panelu według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy o dł. 3200 mm, poziomy

Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy dla dwóch stanowisk o parametrach podanych w tabeli poniżej:

1.                

Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.

2.                

Panel 2-stanowiskowy o długości min. 320 cm.

3.                

Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm

4.                

Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC

- zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.

5.                

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.

6.                

Konstrukcja profili z aluminium o grubości ścianki 3 mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych

7.                

Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:

- oświetlenie nocne w górnej części panelu

- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu.

8.                

Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu.

9.                

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony
w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane
z powierzchnią panelu - nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Gniazda dla jednego stanowiska:

-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz

-  1 x gniazdo ekwipotencjalne

-  1 x wolne teletechniczne.

- 1 x wolne - pod instalację przyzywową

10.             

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN do wyboru na etapie dostawy). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi. Gniazda gazowe dla jednego stanowiska:

-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   - 1 szt.

-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 1 szt.

- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR - 1 szt.

11.             

Estetyczne osłony boczne tworzywowe.

12.             

Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.

13.             

Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora -
w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu

 

Odp. Zamawiający wymaga panelu według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Kolumna anestezjologiczna

Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną o parametrach podanych w tabeli poniżej:

1

Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej

2

Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.

3

Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.

4

Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.

5

Ramię kolumny dwuczęściowe, łamane o zasięgu 1600mm (800+800mm)

6

Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie 340o.

7

Udźwig kolumny 180 kg.

8

Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.

9

Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo.

10

Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli.

11

Punkty poboru gazów

medycznych typu AGA lub DIN (do wyboru przy dostawie):

- 2 x 02

- 2 x VAC

- 2 x AIR

- 1 x N2O

- 1 x odciąg gazów

poanestetycznych AGSS

12

Wyposażenie konsoli w gniazda

elektryczne o module

45x45mm:

-8 x gniazdo elektryczne

230 V/50hz

- 2 x przygotowanie pod gniazdo niskoprądowe

-8 x gniazdo ekwipotencjalne

13

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.

14

2 półki o wymiarach całkowitych 425x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.

15

Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.

16

Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian

17

Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg

18

Dwa drążki d30 na osprzęt po lewej i prawej stronie kolumny.

19

Dodatkowy osprzęt:

1 x Koszyk na cewniki

20

Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.

21

Wysokość konsoli kolumny 750 mm

22

Szerokość konsoli 340mm

23

Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.

24

Załączono folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta.

 

Odp. Zamawiający wymaga kolumny według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Kolumna chirurgiczna

Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną o parametrach podanych w tabeli poniżej:

1

Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej

2

Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.

3

Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.

4

Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybko złączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.

5

Ramię kolumny dwuczęściowe, łamane o zasięgu 1800mm (800+1000mm)

6

Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska 340o. Konsola kolumny obrotowa w zakresie 340o.

7

Udźwig kolumny 150 kg.

8

Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.

9

Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo.

10

Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli.

11

Punkty poboru gazów

medycznych typu AGA lub DIN (do wyboru przy dostawie):

 

- 2 x VAC

- 2 x AIR

 

 

12

Wyposażenie konsoli w gniazda

elektryczne o module

45x45mm:

- 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz

- 4 x przygotowanie pod gniazdo niskoprądowe

- 10 x gniazdo ekwipotencjalne

13

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.

14

3 półki o wymiarach całkowitych 425x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami.

15

Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania.

16

Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian

17

Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone po bokach konsoli o nośności min. 20kg

18

Dwa drążki d30 na osprzęt po lewej i prawej stronie kolumny.

19

Dodatkowy osprzęt:

1 x Koszyk nierdzewny na drobne sprzęty

20

Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.

21

Wysokość konsoli kolumny 750 mm

22

Szerokość konsoli 340mm

23

Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.

24

Załączono folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta.

 

Odp. Zamawiający wymaga kolumny według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

Panel nadłóżkowy, pionowy 1-stanowiskowy

Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści pionowy panel nadłóżkowy dla jednego stanowiska o parametrach zawartych w tabeli poniżej:

 

Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Pionowa, ścienna jednostka medyczna - urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.

 

Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC

- zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.

 

Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm [wys. x szer.]. Długość min. 1550 mm.

 

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi
i kantów.

 

Konstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego
i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.

 

Panel wyposażony w pionowe orurowanie d30, po obu stronach, przeznaczone do instalacji akcesoriów.

 

Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.

 

Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:

- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24W

- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x24W

- oświetlenie nocne LED

 

Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.

 

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska:

- 8 szt. gniazdo 230 V

- 8 szt. gniazdo ekwipotencjalne

- 2 szt. Gniazdo sieci komputerowej - RJ45

 

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).

- punkt poboru gazów med. Tlen O2 - 2 szt.

- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC - 1 szt.

- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR - 1 szt.

11.   

Wyposażenie panelu:

- półka z szufladą - z systemem samodomykania

- drążek infuzyjny na wysięgniku

- pozioma szyna medyczna o dł 30 cm

- czterohakowy wieszak na kroplówki

 

Odp. Zamawiający wymaga panelu według parametrów siwz i udzielonych odpowiedzi dopuszczających.

 

Pyt. 13

  1. W związku z wymogiem stosowania dezynfekcji do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012  czy Zamawiający oczekuje dla systemów jonizacji katalitycznej zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych w celu potwierdzenia skuteczności działania dostarczenia kart doboru oraz certyfikatu CE oraz PZH.

Zwracamy uwagę że technologia jonizacji katalitycznej jest skuteczna tylko przy właściwym doborze urządzeń do powierzchni obsługiwanej

- poniżej przykładowe parametry skuteczności epidemiologicznej.

a)      Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus) : 98.5% redukcji

b)      Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 99.8% redukcji

c)      E-Coli (Escherichia coli) : 98.1% redukcji

d)      Rodzina Anthrax (wąglik - Bacillus spp.) :   99.38% redukcji

e)      Paciorkowce (Streptococcus spp.) :  96.4% redukcji

f)       Pseudomonas aureuginosa : 99.0% redukcji

g)      Listeria monocytogenes : 99.75% redukcji

h)      Candida albicans : 99.92% redukcji

i)        Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum) : 99.93% redukcji

Odp. Zgodnie z siwz

 

Pyt. 14

Czy Zamawiający oczekuje , aby zaoferowane panele, kolumny i lampy były kompatybilne
z systemem dezynfekcji powietrza oraz aby zostało to potwierdzone stosownym certyfikatem ?

Odp. Zgodnie z siwz

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 5 cz. 1/10 - DWUCZASZOWA LAMPA OPERACYJNA

  1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie czasze) z możliwością regulacji temperatury barwowej w 5 stopniach w zakresie 3100K / 3400K / 3700K / 4100K / 4600K? 

Odp. Zamawiający wymaga płynnej lub skokowej regulacji temperatury barwowej w zakresie od min. 3800K do 5000K.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie (nr 5) treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.