Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie (nr 4) treści SIWZ OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dn. 26.07.2017 r.

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                        

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (nr 4)

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań, które do niego wpłynęły wraz z odpowiedziami jakich udzielił.  

 

Załącznik nr 5 cz.1/10

Dwuczaszowa lampa operacyjna.

 

1.      Ad.4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie
i w cenie, posiada  fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły(producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność
za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją
w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odp. Zamawiający wymaga lampy z przygotowaniem do zamontowania kamery IP Full HD.

 

2.      Ad.6.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja pola operacyjnego odbywa się za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy? Jest
to regulacja mechaniczna , która jest metodą najbardziej precyzyjną, intuicyjną i zapewnia niski stopień awaryjności.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza regulację średnicy pola operacyjnego tylko z uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy.

 

3.      Ad.11.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której każda czasza posiada regulowana temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800K? Jest to niewielka różnica w porównaniu
z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

 

4.      Ad.12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której  czasza główna posiada 3 stopniowo regulowaną temperaturę barwową w zakresie 4000-4400-4800K? Jest to niewielka różnica
w porównaniu z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

 

5.   Ad.15 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną , w której regulowana plama świetlna posiada następujące parametry d10=28cm, d50=14cm? Jest to niewielka różnica w porównaniu
z wymaganiami SIWZ.

Odp. Zamawiający wymaga lampy z regulacją płynną pola operacyjnego w zakresie min. od 18-28 cm.

 

6. Ad.21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której czasza główna w standardzie,
a co za tym idzie i w cenie, posiada  fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną
za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły(producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia.

Odp. Zamawiający wymaga lampy z przygotowaniem do zamontowania kamery IP - Full HD .

 

7. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy są tam sufity podwieszane
lub nawiew laminarny, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odp. Pełna dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze stanowią załącznik
do SIWZ. W dokumentacjach podane są bardzo dokładnie wszystkie parametry.

 

 8. Czy w pomieszczeniach  przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odp. Pełna dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze stanowią załącznik
do SIWZ. W dokumentacjach podane są bardzo dokładnie wszystkie parametry.

 

 9.  Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odp. Pełna dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze stanowią załącznik
do SIWZ. W dokumentacjach podane są bardzo dokładnie wszystkie parametry.

 

10.  Czy w  pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej?

Odp. Pełna dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze stanowią załącznik
do SIWZ. W dokumentacjach podane są bardzo dokładnie wszystkie parametry.

 

11. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są  przewody zasilające każdą kopułę oddzielnie, a jeżeli jest to jakie są przekroje przewodów i gdzie są   wyprowadzone. Jeżeli nie ma, to czy Zamawiający sam zapewni przeprowadzenie instalacji elektrycznej? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach"?

Odp. Pełna dokumentacja techniczna - projekty budowlane i wykonawcze stanowią załącznik
do SIWZ. W dokumentacjach podane są bardzo dokładnie wszystkie parametry.

 

Załącznik nr 5 cz.1/10

Dwuczaszowa lampa operacyjna.

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości:

W załączniku nr 5 do SIWZ cz1/10 jest specyfikacja parametrów, w której została opisana lampa dwuczaszowa z przygotowaniem do kamery.

W załączniku nr 3 do SIWZ pozycja 6 , I piętro poz.22 i II piętro poz.32 są opisy: Lampa operacyjna 160/140klux + dodatkowe ramię do mocowania monitora.

Odp. Zgodnie z opisem SIWZ nadrzędne są zapisy SIWZ z załącznikami, dane podane
w przedmiarach mają zatem charakter drugorzędny. Wyjaśniamy zatem,
że do pomieszczeń mają zostać zastosowane lampy opisane w załączniku nr 5. Lampy tam opisane są z ramieniem do zamontowania monitora.

 

Proszę sprecyzować, czy to dodatkowe ramię do monitora nie uwzględnione w załączniku Nr 5
do SIWZ ma być na wspólnym zawieszeniu z kopułami lampy, czy ma to być oddzielne zawieszenie?

Odp. Informujemy, że w związku z różnymi rozwiązaniami na rynku dotyczącymi lamp i zawiesi do monitorów, preferowane jest rozwiązanie na wspólnym zawieszeniu z lampami z uwagi na większą funkcjonalność takiego rozwiązania.

 

Czy zawieszenie do monitora ma być wyposażone w monitor, a jeżeli tak to ilu calowy?

Odp. Monitor nie jest dostarczany z lampą ani też z zawiesiem. Są to osobne elementy,
które wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie montował
wraz z systemami informatycznymi na salach operacyjnych. Przewiduje się, że monitor będzie 21-24 calowy, jednak zawiesie powinno być przygotowane na zawieszenie docelowe monitora o wielkości 32 cali.

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Lampa zabiegowa 40 klux.

1.    Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia z 1m równym 30 klux,
a z odległości 0,5m równym 45 klux? Jest to niewielka różnica w porównaniu z zapisami SIWZ.

2.    Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 60klux, z regulowanym natężeniem w zakresie 50-100%?

3.    W jakim wykonaniu należy dostarczyć lampy zabiegowe: statywowe, przyścienne
czy sufitowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Sposób zawieszenia lampy zostanie ostatecznie doprecyzowany w trakcie budowy - realizacji tej konkretnej instalacji.

 

Lampa zabiegowa 120 klux.

1.    Czy Zamawiający dopuści dwuoprawową lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 120 klux ?

2.    Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 160klux, z regulowanym natężeniem w zakresie 25-100%?

3.    W jakim wykonaniu należy dostarczyć lampy zabiegowe: statywowe, przyścienne czy sufitowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Sposób zawieszenia lampy zostanie ostatecznie doprecyzowany
w trakcie budowy - realizacji, tej konkretnej instalacji.

 

STAROSTA      

/-/ Mariusz Roga  

Wyjaśnienie (nr 4) treści SIWZ OR.272.6.2017 w formacie pdf jest dostepne w tym miejscu.