Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie (nr 3) treści SIWZ OR.272.6.2017 "Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dn. 26.07.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                        

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.6.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane dotyczące rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy"
, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.6.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (nr 3)

Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań, które do niego wpłynęły wraz z odpowiedziami jakich udzielił.  

 

Załącznik nr  5 cz.1/10 - Dwuczaszowa lampa operacyjna

 

1.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy posiadającej regulację średnicy pola operacyjnego tylko za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy, natomiast z panelu regulację natężenia, temperatury barwowej, sterowanie funkcją endo oraz załączanie i wyłączanie? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w lampach nowej generacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją temperatury barwowej
w zakresie od 3500 do 5000 K co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z regulacją średnicy pola bezcieniowego
w polus operacyjnym dla czaszy głównej w zakresie od 18 do 32 cm oraz dla czaszy satelitarnej od 16 do 28 cm co jest zakresem korzystniejszym od wymaganego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Załącznik nr  5 cz.2/10 - Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy o dł. 1600 mm poziomy, panel nadłóżkowy dwustanowiskowy o dł. 3200 mm

 

1.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu o głębokości wynoszącej 80 mm? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych panelu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

2.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu o wysokości wynoszącej 425 mm? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych panelu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

3.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu z popychaczami gniazd niewykonanymi
z miedzi? Dla codziennego użytkowania nie ma znaczenia materiał z jakiego są wykonane popychacze.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

4.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu z gniazdami elektrycznymi w module 60x60 mm? Wielkość modułu nie ma znaczenia dla funkcjonalności panelu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

 

5.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu z oświetleniem nocnym 1,2 W?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Załącznik nr  5 cz.3/10 oraz cz.4/10- Kolumna anestezjologiczna, Kolumna chirurgiczna

 

1.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli o wymiarach 195x382 mm, co jest parametrem niewiele odbiegającym od wymaganego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

2.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli posiadającej 3 powierzchnie instalacyjne, które są wystarczające do rozmieszczenia gniazd?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

3.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli z profilem instalacyjnym do mocowania półek i innego wyposażenia zlicowanym na frontowej powierzchni zamiast rur montażowych? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego gdyż profil jest zlicowany i nie wystaje poza gabaryt konsoli.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

4.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny posiadającej rozmieszczenie gniazd elektrycznych, bolców  ekwipotencjalnych oraz przygotowania pod gniazda teletechniczne
na tylnej części głowicy konsoli, co jest rozwiązaniem równorzędnym do wymaganego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

5.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z półkami pod aparaturę medyczną montowanymi na konsoli o wymiarze 460x440 mm o nośności 40 kg zarówno dla kolumny chirurgicznej jak i anestezjologicznej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

6.    Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną o wysokości większej niż 800 mm
ze względu na fakt iż w punkcie 14 opisu kolumny chirurgicznej wymaga regulacji w zakresie min. 1000 mm co jest wzajemnie wykluczającym się wymogiem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

Załącznik nr  5 cz.7/10 - Panel nadłóżkowy pionowy 1-stanowiskowy

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu o głębokości 354 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

2.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu z popychaczami gniazd niewykonanymi
z miedzi? Dla codziennego użytkowania nie ma znaczenia materiał z jakiego są wykonane popychacze.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

3.    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu pionowego bez możliwości wyjmowania szuflady?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga