Przetargi nieograniczone

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.2016 "Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

Słupca, dnia 2 sierpnia 2016 roku

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

..............................................

(pieczęć Zamawiającego)

 

 

Oznaczenie sprawy.: OR.272.5.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.5.2016 „Prace projektowe na potrzeby rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.        Proszę podać powierzchnię całkowitą części dobudowywanej?

2.        Ile łóżek w części dobudowywanej należy uwzględnić w oddziale noworodkowym?

3.        Dla ilu pacjentek należy przewidzieć:

  • odcinek położniczy stanowiący uzupełnienie istniejącego oddziału?
  • odcinek chirurgiczny stanowiący uzupełnienie istniejącego oddziału?

4.         Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego z opisem aktualnego układu funkcji. Jeśli byłoby to niemożliwe prosimy o pisemne określenie układu funkcji w istniejącym budynku szpitala.

 

Kompletne wyjaśnienie treści SIWZ znajduje się w tym miejscu.

 

Inwentaryzacja budowlana SP ZOZ w Słupcy: