Przetargi nieograniczone

Modyfikacja treści SIWZ GKK.2601.3.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działe

 


 

 

Słupca, dn. 29 lipca 2016 roku

STAROSTA SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

.......................................................
(Pieczęć Zamawiającego)

Oznaczenie sprawy: GKK.2601.3.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr GKK.2601.3.2016 „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 2 obrębów gminy Słupca"

Modyfikacja treści SIWZ

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia się treść SIWZ GKK.2601.3.2016 „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 2 obrębów gminy Słupca"
w ten sposób, że wprowadza się następującą zmianę:

  • w rozdziale XIII ust. 1 lit. b) zdania: „Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja." zastępuje się zdaniami: „Maksymalny okres gwarancji na wykonane usługi przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi."

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

 

Załączniki:

1)      SIWZ GKK.2601.3.2016 w brzmieniu po modyfikacji .