Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu dot. GKK.2601.3.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 2 obrębów gminy Słupca

Numer ogłoszenia: 160643 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

  . . . 

 

Kompletny tekst ogłoszenia o zamówieniu znajduje się tutaj.