Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.4.2016 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy "wykonanie odwodnienia termo i hydroizolacji fundament

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy -wykonanie odwodnienia termo i hydroizolacji fundamentu oraz prace malarskie

Numer ogłoszenia: 131599 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

. . . 

 Kompletny tekst ogłoszenia o zamówieniu znajduje się tutaj.