Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.3.2016 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi sali gimnastycznej"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy - prace remontowe podłogi sali gimnastycznej
Numer ogłoszenia: 100835 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

. . .

Kompletne ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w tym miejscu.