Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.2.2016 "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, dzi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiat-slupca.pl
________________________________________
Słupca: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla 11 obrębów gminy Słupca.
Numer ogłoszenia: 90195 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

. . .

Kompletny tekst ogłoszenia znajduje się tutaj.