Przetargi nieograniczone

Informacja o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie na Budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1

Strzałkowo: Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1 w Strzałkowie wraz z wymianą kotłów z olejowych na gazowe

Numer ogłoszenia: 145199- 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie ul. Pułaskiego 1 62-420 Strzałkowo woj. wielkopolskie, tel. 063 2750847, faks 063 2750097

Kompletne ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu poniżej.