Przetargi nieograniczone

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS w Strzałkowie przy ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1, wraz z wymianą kotłów z olejowych na

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza przetarg na:

 

„Budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach DPS przy ul. Kościuszki 16,

ul. Pułaskiego 1 w Strzałkowie wraz z wymianą kotłów z olejowych na gazowe".

Nr sprawy: DPS/ZFK/3310/2/2015

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

 

1. Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego: Pułaskiego 1

Kod Miejscowość: 62-420 Strzałkowo

Telefon: 632750847

Faks: 632750097

Adres strony internetowej: www.dpsstrzalkowo.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsstrzalkowo.pl

Godziny urzędowania: pn-pt w godz. 7:00 - 15:00

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2013

r. poz. 907 z późn. zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DPS/ZFK/3310/2/2015. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni

powoływać się na ten znak.

Kompletna treść SIWZ w załączeniu poniżej