Przetargi nieograniczone

Ogłoszenie o przetargu OR.272.2.2015 Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

Słupca: Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

Numer ogłoszenia: 155888 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669

Kompletne ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu poniżej.