Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.2.2015 Roboty remontowo-budowlane dotyczące sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy

Nr sprawy: OR.272.2.2015

  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAMAWIAJĄCY


1.   Zamawiającym jest Powiat Słupecki

     Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
     Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69
     Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl
     Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30
     NIP: 667-17-40-164, REGON: 311019013

2.   Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.2.2015. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
...
 
Kompletna treść SIWZ w załączeniu poniżej.