Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie i modyfikacja treści OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"

POWIAT SŁUPECKI                                                                                 Słupca, dnia 21.04.2015 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

Oznaczenie postępowania: OR. 272.1.2015 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.1.2015 na: „Realizacja programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego  w roku 2015

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Działając w imieniu XXX zwracam się z wnioskiem o wskazanie podstawy prawnej i wyjaśnienie

. . .

Komletny tekst wyjaśnień i modyfikacji w załączeniu poniżej.