Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86708-2015 z dnia 2015-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest tj. odpadów o kodach 17 06 01 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) powstałych m.in. przy likwidacji lub...
Termin składania ofert: 2015-04-24


Numer ogłoszenia: 90628 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86708 - 2015 data 16.04.2015 r.

Kompletny tekst ogłoszenia w załączeniu poniżej.