Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

Słupca, dnia 27.10.2014 r.

POWIAT SŁUPCEKI
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

 

tel. 063 275 86 00, fax. 063 275 86 69

www.powiat-slupca.pl

powiat@powiat-slupca.pl

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.272.8.2014

 

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.8.2014 na: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy”

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: UTAL sp. z o. o. z siedzibą..
 
Kompletny tekst informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu poniżej: