Przetargi nieograniczone

modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 OR.272.8.2014                                                                                            Słupca, dn. 21.10.2014 r.

                                         

Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy”

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że uszczegóławia załącznik nr 8 SIWZ poprzez dodanie dokumentu „Kolorystyka do zastosowania w nadruku reklamowym na ramkę pod tablicę rejestracyjną”.

 Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.

                          

                                                                                    STAROSTA

                                                                                   /-/ Mariusz Roga

 

"Kolorystyka do zastosowania w nadruku reklamowym na ramkę pod tablicę rejestracyjną"
w załączeniu poniżej.