Przetargi nieograniczone

wyjasnienie treści SIWZ OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowegow w Słupcy"

                                                                                                               Słupca, dn. 20.10.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Zamawiający wskazał, iż do każdej tablicy rejestracyjnej należy dostarczyć ramkę pod tablicę umożliwiającą montaż bez konieczności przewiercania tablicy wraz z nadrukiem reklamowym według wzoru Zamawiającego, nie załączając jednocześnie obrazu nadruku – w związku z powyższym,
czy Zamawiający dysponuje nadrukiem w formie szkicu technicznego wraz ze szczegółowym oznaczeniem kolorów poszczególnych elementów nadruku, który udostępni Wykonawcom? . . .

 

Kompletny tekst wyjaśnienia treści SIWZ poniżej w załączeniu.