Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 340450-2014 z dnia 2014-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30195000-2:Tablice. 2. Zamówienie obejmuje wykonywanie i dostawę tablic następującego...
Termin składania ofert: 2014-10-22


Numer ogłoszenia: 347228 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Kompletne ogłoszenie w załączeniu ponizej