Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.2014 „Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazj

Oznaczenie postępowania: OR. 272.5.2014                                                       Słupca, dnia 23.07.2014 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

                                                                      

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1.        Mam pytanie o specyfikację odnośnie na: Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie Numer ogłoszenia: 235342 – 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
w której zakładce są?

. . .

Kompletny tekst wyjaśnienia w załączeniu poniżej.